Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

KTO SME ?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

ČO VÁM PONÚKAME

Poradenstvo, prevencia a terapia

ONLINE PORADENSTVO

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Partizánskom rozširuje svoju činnosť na poradenstvo v online priestore.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie