Možnosti objednania

Ak sa rozhodnete na nás obrátiť, je potrebné si premyslieť formuláciu svojej požiadavky (stručný popis problému, ťažkostí, čo od daných odborníkov potrebujem, aké mám očakávania…).

O odbornú pomoc pri riešení problémov detí a mládeže môže požiadať zákonný zástupca (rodič), školské zariadenie (škola), zdravotnícke zariadenie a klient sám, ak je dospelý.

Objednať sa na prvé vyšetrenie je možné

Osobne na adrese:

CPP, Februárová 153/3, Partizánske, kde dostanete termín vyšetrenia od odborného zamestnanca podľa povahy problému

Online

prostredníctvom objednávacieho formulára

Emailovým spôsobom

cpppappe@gmail.com

V správe je potrebné uviesť meno dieťaťa/klienta, adresu, dátum narodenia, školu, telefón, popis ťažkostí