Kozmo a jeho dobrodružstvá


Ak je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe tolerantné, aby vedeli prijímať inakosť, aby nevyčleňovali iné deti a ak sa chcete dozvedieť ako hovoriť s deťmi o témach násilia a šikany zážitkovou formou, tak preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je tu pre Vás.


Autorom   projektu a interaktívneho preventívneho programu „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa dlhodobo venuje tvorbe riešení na elimináciu násilia.


Tím odborníkov z Centrum Slniečko, n. o. v spolupráci s kreatívnym štúdiom Cukru production prepravil interaktívny preventívny program pre deti. Jedná sa o originálny slovenský preventívny program vyvinutý špeciálne pre deti do 8 rokov.


Centrum poradenstva a prevencie v Partizánskom realizuje pravidelne tento program v materských aj základných školách okresu Partizánske. Učíme sa hravou formou a zážitkovou formou, ako hovoriť s deťmi o témach násilia, ako byť tolerantnými, priateľskými a zodpovednými pozemšťanmi. K tomu nám môže pomôcť aj Kozmo so svojimi dobrodružstvami. Kozmo je kamarát detí, rodičov, vychováveteľov, učiteľov, jednoducho všetkých nás, ktorí sa môžeme podielať na tom, aby bol svet lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých, a teda aj pre naše deti.