Zriaďovateľ

Centrum poradenstva a prevencie, Februárová 153/3, Partizánske (CPP) je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne.