Cesta PERMA – Druhá zastávka

Perma Perma

Ako zostať v pohode? (Cesta PERMA)

Druhá zastávka – zaujatie činnosťou (engagement)

Zaujatie činnosťou je stav, keď sa ponoríme do procesu svojho konania, zabúdame na hlad, nepohodlie a únavu, neprejavujeme záujem o nič iné, pokiaľ svoju činnosť nevykonáme. Ide o subjektívny stav, ktorý si uvedomujeme retrospektívne, až potom si povieme, aké to bolo super, aké to bolo úžasné. Stav v zmysle ponorenia sa do činnosti nazývame flow. Vo veľkej miere sa flow zaoberal americký psychológ maďarského pôvodu Mihaly Csikszentmihalyi.

Základné prvky plynutia flow:

činnosť musí byť dostatočne náročná a musí vyžadovať určité schopnosti, zručnosti, ale tiež musí existovať šanca, úlohu úspešne zvládnuť a dokončiť

potrebná je schopnosť intenzívneho sústredenia na činnosť

aktivita by mala mať jasný cieľ

pri činnosti nemyslíme na starosti, zabúdame na seba

spokojnosť prichádza po skončení činnosti

počas činnosti nevnímame čas

Cvičenia na zaujatie činnosťou

► Buďte otvorení novým možnostiam! Otvorte sa novým myšlienkam, aktivitám, výzvam!

► Vyskúšajte činnosti, ktoré vás vždy vedeli nadchnúť! Vráťte sa k obľúbeným činnostiam z detstva (kreslenie, hra na hudobnom nástroji, postavte vtáčiu búdku, zahrajte si spoločenskú hru, lúštenie krížoviek, čítanie knihy, …)!

► Zmeňte nudné rutinné činnosti na zmysluplnejšie (pri upratovaní si spievajte piesne, ktoré začínajú na písmeno a, b, c …, pri čakaní v zápche, počítajte koľko červených áut prejde oproti, … )!

Prežitie zaujatia činnosťou obohacuje náš život, robí ho zmysluplnejším, posilňuje naše schopnosti a zručnosti. Ale opäť všetko s mierou! Pozor na workholizmus!

Zdroje: Slezáková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada Publishing

Seligman, M. (2014). Vzkvétání. Příbram: Jan Melvil Publishing

Spracovala: Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová