Cesta PERMA – Piata zastávka

Perma Perma

Ako zostať v pohode? (Cesta PERMA)

Piata zastávka – úspešný výkon (accomplishment)

Úspešný výkon môže vnímať každý človek inak. Mladí ľudia často snívajú o tom, čo vo svojom živote chcú dosiahnuť. „Ako si predstavujú svoju úspešnosť?“. Pri tejto otázke odpovedajú: mať rodinu, dom, zamestnanie, v ktorom zarobím veľa peňazí, … U rôznych ľudí úspešnosť však môže mať rôzne podoby.

Úspešný výkon sa v pozitívnej psychológii často uvádza v súvislosti s poznaním silných stránok charakteru.

Človek si kladie otázky: Pri akej činnosti mám pocit „Teraz som to skutočne ja.“? Čo sa nemusím dlho učiť, ide mi to akoby samo? Čo rád robím, dodáva mi to energiu, napĺňa ma to? Ktoré úlohy splním hneď? Čo na vás priatelia najviac ocenia? Za čo vás v práci najčastejšie pochvália? …

Úspešnosť človeka sa prejavuje spokojnosťou a sebarealizáciou. Ľudia, ktorí vedú úspešný život, bývajú často naplno zaujatí činnosťou. Ak zažívame väčšie, či menšie úspechy, podporuje to náš ďalší rast a rozvoj.

Cvičenia na posilnenie pocitu úspešnosti

► „Tri dobré veci!“

Počas dvoch týždňov, si pred spaním zapisujte tri dobré veci, ktoré sa vám podarili. Porozmýšľajte prečo sa podarili? Čo to pre vás znamená? Potešili vás? Položte si otázky: „Čo som v tejto veci urobil ja sám, aby sa to stalo? Čo môžem urobiť pre to, aby sa zvýšila pravdepodobnosť toho, že budem túto priaznivú situáciu prežívať v budúcnosti častejšie?“

Cvičenia na posilnenie pocitu úspešnosti

► „Robte to, v čom ste dobrý“ (hľadajte nové spôsoby, ako uplatniť svoje silné stránky)

Zapíšte si na papier do stĺpcov:

svoje vlastnosti konkrétne situácie konkrétne situácie
schopnosti v ktorých ste tieto v ktorých by ste ich
zručnosti, ktoré silné stránky mohli začať
pokladáte za cenné a užitočné prejavujú využívať

Zdroje: Slezáková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada Publishing

Seligman, M. (2014). Vzkvétání. Příbram: Jan Melvil Publishing

Spracovala: Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová