Cesta PERMA – Prvá zastávka

Perma Perma

Ako zostať v pohode? (Cesta PERMA)

Prvá zastávka – pozitívne emócie (positive emotion)

Prospešné dôsledky pozitívneho prežívania popisuje vo svojej „teórii rozširovania a budovania“ Barbara L. Fredricksonová.

Je presvedčená, že pozitívne prežívanie robí naše myslenie otvorenejším k podnetom a kreatívnejším v spracovávaní informácií.

Pozitívne prežívanie zlepšuje fyzickú a psychickú odolnosť, kladne ovplyvňuje trvalejšiu osobnú pohodu i dlhovekosť.

Dva základné piliere teórie pozitívnych emócií (Fredrickson, 2009):

Pozitivita nás otvára – otvára našu myseľ i srdce, robí nás vnímavejšími, kreatívnejšími, prístupnejšími a vrelšími

Pozitivita nás mení k lepšiemu – keď sme pozitívne naladení, môžeme viac objavovať, získať nové poznatky a zručnosti, nadväzovať nové vzťahy

Vieme, že aj negatívne emócie majú v našom živote dôležité miesto. Bez určitej miery negatívnych zážitkov by sme uviazli v ilúziách a sebaklamoch. Ťažko by sme dospeli k plnému rozvoju a životnej úspešnosti. Je v poriadku cítiť hnev, smútok, či strach. Každý sa môže nahnevať, či smútiť, a tým autenticky reagovať na to, čo život prináša. Dôležitá je však miera jednotlivých emócií. Positivity ratio je vzorec na správny pomer medzi pozitívnymi a negatívnymi emóciami. Číselné vyjadrenie tohoto pomeru je 3:1. Tento matematický model zachytáva optimálny pomer frekvencie pozitívnych a negatívnych prežívaných emócií.

Cvičenia na pozitivitu

Urobte si inventúru svojich pozitívnych emócií.

Radosť, vďačnosť, vyrovnanosť, záujem, nádej, hrdosť, pobavenie, inšpirácia, úcta, láska … ?

Vyberte si jednu emóciu a položte si nasledovné otázky:

Kedy ste naposledy túto emóciu prežívali?

Kde ste boli?

Čo ste práve vtedy robili?

V akých iných situáciách zažívate túto emóciu, aké sú jej ďalšie spúšťače?

Môžem túto emóciu nejako rozvíjať a kultivovať?

príklad – Radosť

Som rád v známom a bezpečnom prostredí. Príjemná bola situácia, v ktorej som nemusei vyvýjať prílišné úsilie a všetko išlo nad moje očakávania. Svet sa stane zrazu farebnejší, cítim sa uvoľnenejší, mám chuť sa o svoju radosť podeliť.

Kedy ste mali naposledy radosť? Pri telefonickom či online rozhovore s priateľom? Objednali ste si knihu, po ktorej ste už dávno túžili? Upiekli ste si obľúbený koláč? Vybehli ste si do prírody so svojím zvieracím miláčikom?

Zdroje: Slezáková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada Publishing

Seligman, M. (2014). Vzkvétání. Příbram: Jan Melvil Publishing

Spracovala: Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová