Cesta PERMA – Štvrtá zastávka

Perma Perma

Ako zostať v pohode? (Cesta PERMA)

Štvrtá zastávka – zmysluplnosť (meaning)

Otázka zmysluplnosti života je úzko spätá s otázkami motivácie, hodnôt, cieľov a spirituality. Dávame si otázky typu: O čo sa snažíme? Kam smerujeme? Čo má pre nás cenu a význam? V čo veríme?

Zmysel života si aktívne vytvárame a vkladáme ho do svojich činností, postojov a názorov. Prostredie, vzťahy, život, ktorý žijeme nám musia dávať zmysel, ktorý je v súlade s našimi vnútornými hodnotami a presvedčením.

Pocit zmysluplnosti vyplýva zo zaujatia činnosťou, ktorá nás nejakým spôsobom presahuje. Podľa M. Seligmana je zmysluplnosť prežívaná vtedy, keď s vynaložením svojich najlepších schopností prispievame k prospechu niekoho či niečoho iného.

Zvýšený pocit zmysluplnosti významne podporí mieru našeho šťastia a spokojnosti.

Cvičenia na posilnenie zmysluplnosti

► Pouvažujte, čo vám vo vašom živote dáva zmysel? Venujte tomu svoj záujem a energiu!

► Vytvorte si rebríček svojich osobných hodnôt (rodina, priatelia, vzdelanie, peniaze, zdravie, humor, dôvera, zábava …)!

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

Albert Einstein

Zdroje: Slezáková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada Publishing

Seligman, M. (2014). Vzkvétání. Příbram: Jan Melvil Publishing

Spracovala: Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová