Cesta PERMA – úvod

Perma Perma

Ako zostať v pohode? (Cesta PERMA)

Súčasná pandémia nás núti meniť naše rituály, bežné činnosti a hľadať nové spôsoby fungovania. Prispôsobujeme sa stále novým situáciám. Okrem problémov v bežnom živote sa potýkame s problémami pracovnými, s problémami ako učiť naše deti online, … Prináša to veľa zmien, nie tých najľahších. Ako sa s tým všetkým vieme popasovať, prijať tieto zmeny? Vieme tento tlak na našu psychiku zvládnuť?

V záťažových situáciách pozitívne ladenie neprichádza samo od seba, je potrebné vynaložiť určité úsilie. Životná spokojnosť je odrazom nášho postoja k svetu, k sebe a k druhým ľuďom.

Ak nechceme žiť zahltení negatívnymi myšlienkami, emóciami, je potrebné naučiť sa vytvárať a posilňovať zdroje svojej pozitivity (pozitívne emócie, pozitívne vnímaný zmysel života, optimistický postoj, dostatok energie). Tieto pojmy patria k základným témam pozitívnej psychológie.

Príjmite naše pozvanie do sveta pozitívnej psychológie a poďme spoločne cestou k duševnej pohode človeka. Budeme Vás sprevádzať cestou PERMA, počas ktorej si urobíme päť krátkych zastávok.

V pozitívnej psychológii sa používa k popisu stavu, keď je človeku dobre a darí sa mu, niekoľko pojmov: pohoda (well-being), spokojnosť (satisfaction), šťastie (happiness) či optimálne prospievanie a rozkvet (flourishing).

V našom príspevku sa opierame o koncept duševnej pohody (well-being) PERMA od jedného z hlavných predstaviteľov pozitívnej psychológie Martina Seligmana.

Teória duševnej pohody M. Seligmana sa opiera o päť merateľných elementov, ktorých začiatočné písmená tvoria názov uvedeného konceptu – PERMA.

PERMA

P – positive emotion (pozitívne emócie)

E – engagement (angažovanosť, zaujatie)

R – positive relationship (kladné medziľudské vzťahy)

M – meaning (zmysluplnosť)

A – accomplishment (úspešný výkon)

Ak máte chuť urobiť niečo pre seba, už zajtra sa s nami môžete vybrať na cestu za spokojnosťou. Prvá zastávka – pozitívne emócie.

Zdroje: Slezáková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada Publishing

Seligman, M. (2014). Vzkvétání. Příbram: Jan Melvil Publishing

Spracovala: Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová