Oznam – Krízové linky na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine

Krízové linky na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine Krízové linky na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine
 • Milí klienti,
  sme tu pre Vás aj v tejto náročnej situácii.   Ak nás potrebujete kontaktovať  (okrem našich klientov aj široká verejnosť), môžete tak urobiť prostredníctvom:
 • fb stránky CPPPaP Partizánske,  pracovné dni od 7.00 do 20.00

  čísla: 0948 402 701, 038/749 19 22,  pracovné dni od 8.00 do 16.00
  osobných skype kontaktov od 8.00 do 16.00, ktoré Vám odborníci poskytnú po prejavení záujmu o konzultáciu (stačí napísať súkromnou správou na fb profil).
  Internetová poradňa pre mladých ľudí IPčko.sk – nonstop, bezplatne, anonymne – ipcko.sk
  Internetová poradňa pre mladých ľudí zo zdravotným znevýhodnením Dobrá linka – pondelok až piatok od 15:00 do 20:00 – dobralinka.sk
  Krízová linka pomoci – nonstop, bezplatne, anonymne – 0800 500 333 a krizovalinkapomoci.sk
  Linka pomoci VÚDPaP – od 8:00 do 18:00 – 0910 361 252
  Linka detskej istoty – nonstop – 116 111
  Linka detskej dôvery – pracovné dni od 8:00 do 20:00 – 0907 401 749 a linkadeti.sk
  Liga za duševné zdravie SR – 0800 800 566
  Linka pre hľadané deti – nonstop – 116 000
  Národná linka na podporu duševného zdravia – 0800 193 193
  Linka nádeje – 055 644 1155 alebo 055 622 2323