Depistáž

Depistáž je aktívne a cielené vyhľadávanie javov s cieľom identifikovať rizikové faktory u detí a tým zabezpečiť včasnú odbornú pomoc.

Depistáž sa realizuje v týchto procesných krokoch:

  • evidovanie žiadosti o realizovanie depistáže,
  • stanovenie cieľa depistáže,
  • administrácia depistážnych metód a nástrojov,
  • vyhodnotenie depistážnych metód a nástrojov,
  • interpretácia výsledkov depistáže,
  • výstupná konzultácia o interpretácii výsledkov depistáže a formulácia ďalších opatrení.