Krízová intervencia

Poskytovanie služieb, ktoré reagujú na psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a nie je ho schopný riešiť vlastnými silami a z vlastných zdrojov.

Cieľom je poskytnúť dieťaťu/klientovi bezpečie, podporu, nádej a vedenie, aby sa zvýšila jeho schopnosť situáciu zvládať.

Skupinová forma sa realizuje v týchto procesných krokoch:

 • nadviazanie prvotného kontaktu,
 • vytvorenie chráneného priestoru a stabilizácia emócií dieťaťa/klienta,
 • ventilácia a normalizácia emócií a fyzických reakcií,
 • práca s copingovými stratégiami,
 • príprava na budúcnosť a jej plánovanie,
 • psychoedukácia a záverečná stabilizácia emócií dieťaťa/klienta,
 • záver stretnutia krízovej intervencie,
 • jednoduchý skupinový psychosociálny manažment stresu,
 • kontrolné stretnutie po 3 týždňoch na uzavretie krízovej intervencie.

Individuálna forma sa realizuje v týchto procesných krokoch:

 • nadviazanie prvotného kontaktu,
 • vytvorenie chráneného priestoru a stabilizácia emócií dieťaťa/klienta,
 • kognitívne uchopenie príbehu,
 • ventilácia a normalizácia emócií a fyzických reakcií,
 • práca s copingovými stratégiami,
 • príprava na budúcnosť a jej plánovanie,
 • psychoedukácia a záverečná stabilizácia emócií dieťaťa/klienta,
 • záver stretnutia individuálnej krízovej intervencie,
 • kontrolné stretnutie po 1 týždni.