Odborné konzílium

Odborné konzílium je koordinované stretnutie odborníkov, členov multidisciplinárneho tímu s cieľom overiť jednotlivé stanoviská a nastaviť ďalší postup v diagnostickej, poradenskej, terapeutickej, reedukačnej, rehabilitačnej a preventívnej odbornej starostlivosti.

Odborné konzílium sa realizuje v týchto procesných krokoch:

  • stanovenie cieľa odborného konzília,
  • formulácia konziliárnych otázok,
  • realizácia odborného konzília a odborná diskusia,
  • vyhodnotenie stretnutia a nastavenie plánu ďalšej odbornej starostlivosti,
  • informovanie o výsledku odborného konzília.