Reedukácia / Rehabilitácia

Ide o súbor špecifických odborných činností zameraných na korekciu a stimuláciu narušených parciálnych schopností a funkcií dieťaťa/klienta. V rozhovore sa vyberú metódy a postupy pre efektívne naplnenie stanoveného cieľa v závislosti od možností Centra a možností dieťaťa/klienta.

Reedukácia/rehabilitácia sa realizuje v týchto procesných krokoch:

  • realizácia vstupnej konzultácie,
  • stanovenie rehabilitačného cieľa/cieľa reedukácie,
  • výber špecifických vhodných reedukačných/rehabilitačných metód,
  • vypracovanie rehabilitačného plánu/reedukačného plánu,
  • rehabilitačná/reedukačná intervencia,
  • evalvácia reedukačného/rehabilitačného procesu,
  • realizovanie výstupnej konzultácie.