Terapia

Cieľom terapie je psychoterapeutickými, liečebno-pedagogickými alebo socioterapeutickými metódami dosiahnuť nápravu psychického stavu dieťaťa/klienta, viesť ho k hlbšiemu vnútornému porozumeniu a osobnostnému rastu. Terapia najčastejšie nadväzuje na odborné činnosti v CPP – diagnostiku a poradenstvo.

V rozhovore s dieťaťom/klientom sa podrobne analyzujú, interpretujú a konceptualizujú ťažkosti, potreby, očakávania dieťaťa/klienta v kontexte celkovej životnej histórie dieťaťa/klienta, vlastnej histórie problému a zistených informácií z priameho pozorovania a sebaposudzovania dieťaťa/klienta. Spoločné ciele dieťaťa/klienta a terapeuta sú presne definované v terapeutickom kontrakte. Priebeh terapie s dieťaťom/klientom je rozdelený do týchto štádií: reflexia, príprava, aktualizácia, udržiavanie zmien, autonómia a zhrnutie účinkov terapie.

Terapia sa realizuje v týchto procesných krokoch:

 • vstupný rozhovor,
 • konceptualizácia problému dieťaťa/klienta,
 • stanovenie spoločného terapeutického cieľa,
 • terapeutický kontrakt o spolupráci s dieťaťom/klientom,
 • priebeh terapie,
 • interné vyhodnotenie, evalvácia terapie,
 • rekontraktovanie alebo zmena terapeutickej stratégie,
 • ukončenie terapeutického procesu,
 • katamnestická explorácia.

Cieľom terapie je psychoterapeutickými, liečebno-pedagogickými alebo socioterapeutickými metódami dosiahnuť nápravu psychického stavu dieťaťa/klienta, viesť ho k hlbšiemu vnútornému porozumeniu a osobnostnému rastu. Terapia najčastejšie nadväzuje na odborné činnosti v CPP – diagnostiku a poradenstvo.

V rozhovore s dieťaťom/klientom sa podrobne analyzujú, interpretujú a konceptualizujú ťažkosti, potreby, očakávania dieťaťa/klienta v kontexte celkovej životnej histórie dieťaťa/klienta, vlastnej histórie problému a zistených informácií z priameho pozorovania a sebaposudzovania dieťaťa/klienta. Spoločné ciele dieťaťa/klienta a terapeuta sú presne definované v terapeutickom kontrakte. Priebeh terapie s dieťaťom/klientom je rozdelený do týchto štádií: reflexia, príprava, aktualizácia, udržiavanie zmien, autonómia a zhrnutie účinkov terapie.

Terapia sa realizuje v týchto procesných krokoch:

 • vstupný rozhovor,
 • konceptualizácia problému dieťaťa/klienta,
 • stanovenie spoločného terapeutického cieľa,
 • terapeutický kontrakt o spolupráci s dieťaťom/klientom,
 • priebeh terapie,
 • interné vyhodnotenie, evalvácia terapie,
 • rekontraktovanie alebo zmena terapeutickej stratégie,
 • ukončenie terapeutického procesu,
 • katamnestická explorácia.