Pre pedagógov

Prednášky

 • Internetová a počítačová závislosť (cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ)
 • Bezpečnosť a ochrana súkromia na internete (cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ)
 • Prevencia AIDS (cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ)
 • Tolerancia k odlišnosti – xenofóbia, rasizmus (cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ)
 • Dezinformácie a kritické myslenie (cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ a SŠ)
 • Empatia a asertivita (cieľová skupina: žiaci od 3. ročníka ZŠ po SŠ)
 • Hodnoty v živote dospievajúcej mládeže (cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a SŠ)
 • Anorexia a bulímia (cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ)
 • Dospievanie u chlapcov (cieľová skupina: chlapci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ)
 • Dospievanie u dievčat (cieľová skupina: dievčatá 7., 8. a 9. ročníka ZŠ)
 • Drogy a drogové závislosti (cieľová skupina: žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ)
 • Šikana v škole (cieľová skupina: žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ)
 • Obchodovanie s ľuďmi (cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a SŠ)
 • Zmeň svoje myšlienky a zmeníš svoj svet (cieľová skupina: žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ)
 • "Rany na tele a na duši" - prevencia sebapoškodzovania (cieľová skupina: žiaci 2.stupňa ZŠ a SŠ)
 • "Index inklúzie - je naša škola inkluzívna?" (cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci)
 • V hlave "DYSkára" (cieľová skupina: pedagógovia, asistenti učiteľa)

Preventívne programy

Aby sme si rozumeli

 • rozvoj empatie, vzájomnej akceptácie a predchádzanie agresívneho správania v kolektíve detí
 • Cieľová skupina: deti predškolského veku

Kiko a ruka - prevencia sexuálneho zneužívania detí

Cieľová skupina: deti predškolského veku

KOZMO a jeho dobrodružstvá – rozvoj empatie, vzájomnej akceptácie a predchádzanie šikany a agresívneho správania v kolektíve

Cieľová skupina: deti predškolského veku

Zippyho kamaráti

 • rozvoj výberu účinných stratégií zvládania problémov a spracovávania rôznych záťažových sociálnych situácií
 • Cieľová skupina: žiaci 1. ročníka ZŠ

Kamaráti Jabĺčka

 • rozvoj výberu účinných stratégií zvládania problémov a spracovávania rôznych záťažových sociálnych situácií
 • Cieľová skupina: žiaci 3. ročníka ZŠ

Emka to vie

 • prevencia sociálno-patologických javov
 • Cieľová skupina: žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ

Druhý krok

 • sociálny a emocionálny rozvoj detí
 • Cieľová skupina: žiaci 2. ročníka ZŠ

Spoznaj sa a rozhodni!

 • rozvoj sebapoznania, motivácie a záujmov k správnemu výberu budúceho povolania
 • Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ

Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu

 • Cieľová skupina: žiaci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ

Letíme do Pohody – podpora duševného zdravia detí

 • Cieľová skupina: žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

Ja na to mám – rozvoj výberu účinných stratégií učenia sa

 • Cieľová skupina: študenti SŠ