Pre rodičov

Poradenstvo a konzultácie

  • vzdelávacie problémy,
  • výchovné problémy,
  • osobnostné problémy,
  • emocionálne problémy,
  • školská spôsobilosť,
  • nadanie,
  • profesijná orientácia.